Историја црквене музике

Слуша се 2 (два) семестра (IX и X). Предмет обухвата упознавање са историјским прегледом развоја црквене музике, првенствено источне црквене музике, од њених почетака до модерног доба са посебним освртом на развој неумске музичке нотације.

Предметни наставник:
монах Јеротеј, дипломирани учитељ црквене музике