Вокална техника

Слуша се 2 (два) семестра (VII и VIII). С обзиром на то да певање није природни процес већ вештина која захтева високо развијени мишићни рефлекс, предмет би требало да помогне полазницима школе да упознају свој вокални апарат и да овладају основама технике гласа кроз низ вежби које се односе на дисање, ширење опсега гласа, контролу гласа и друго.

Предметни наставник:
мр Горан Стргар, оперски певач.