Основе литургике, химнологије и типика

Слуша се 2 (два) семестра (Vи VI). У настави се полазници упознају са основним знањима из литургике, типика и химнологије. Предметно градиво обухвата следеће:

  1. из литургике: упознавање са кратким прегледом историје богослужења, развојем богослужбеног простора и времена, богослужбеним књигама, богослужењима (дневног, седмичног и годишњег круга), Божанственом Литургијом (литургијским типовима) и Светим Тајнама и свештенодејствима.
  2. из типика: упознавање са основама литургијског поретка (чина) онако како се он врши у нашој Помесној Цркви.
  3. из химнологије: упознавање са кратким историјским прегледом развоја химнологије као и врстама и називима црквених химни.

Предметни наставник:
Милован Крстић, дипломирани теолог.