Произношење црквених чтенија

Слуша се 2 (два) семестра (II и III). Предмет се састоји из два дела, теоријског и практичног. Теоријски део обухвата упознавање са основама црквенословенског језика, док практични представља савладавање у пракси правилног произношења одабраних текстова из богослужбених књига (Псалтир, Часослов, Паримејник, Апостол итд.) са посебним освртом на место и смисао тих текстова у црквеном богослужењу.

Предметни наставник:
Милован Крстић, дипломирани теолог.