Црквено појање

Слуша се 10 (десет) семестара (I-X). Предмет се састоји из два дела, теоријског и практичног. Теоријски део обухвата упознавање са неумским музичким писмом, ортографијом и теоријским основама гласова и напева црквеног осмогласника. Практични део предмета обухвата савладавање у пракси гласова и напева црквеног осмогласника преко композиција садржаних у црквеним музичким књигама (Анастасиматар, Стихирар, Ирмологија, Пападика и Матиматар).

Предметни наставник:
монах Јеротеј, дипломирани учитељ црквене музике.

Сарадник у настави:
Филип Поповић, ученик III године школе.