Црквено појање

Слуша се 10 (десет) семестара (I-X). Предмет се састоји из два дела, теоријског и практичног. Теоријски део обухвата упознавање са неумским музичким писмом, ортографијом и теоријским основама гласова и напева црквеног осмогласника. Практични део предмета обухвата савладавање у пракси гласова и напева црквеног осмогласника преко композиција садржаних у црквеним музичким књигама (Анастасиматар, Стихирар, Ирмологија, Пападика и Матиматар).

Предметни наставник:
монах Јеротеј, дипломирани учитељ црквене музике.

Сарадник у настави:
Филип Поповић, ученик III године школе.

Произношење црквених чтенија

Слуша се 2 (два) семестра (II и III). Предмет се састоји из два дела, теоријског и практичног. Теоријски део обухвата упознавање са основама црквенословенског језика, док практични представља савладавање у пракси правилног произношења одабраних текстова из богослужбених књига (Псалтир, Часослов, Паримејник, Апостол итд.) са посебним освртом на место и смисао тих текстова у црквеном богослужењу.

Предметни наставник:
Милован Крстић, дипломирани теолог.

Основе литургике, химнологије и типика

Слуша се 2 (два) семестра (Vи VI). У настави се полазници упознају са основним знањима из литургике, типика и химнологије. Предметно градиво обухвата следеће:

  1. из литургике: упознавање са кратким прегледом историје богослужења, развојем богослужбеног простора и времена, богослужбеним књигама, богослужењима (дневног, седмичног и годишњег круга), Божанственом Литургијом (литургијским типовима) и Светим Тајнама и свештенодејствима.
  2. из типика: упознавање са основама литургијског поретка (чина) онако како се он врши у нашој Помесној Цркви.
  3. из химнологије: упознавање са кратким историјским прегледом развоја химнологије као и врстама и називима црквених химни.

Предметни наставник:
Милован Крстић, дипломирани теолог.

Вокална техника

Слуша се 2 (два) семестра (VII и VIII). С обзиром на то да певање није природни процес већ вештина која захтева високо развијени мишићни рефлекс, предмет би требало да помогне полазницима школе да упознају свој вокални апарат и да овладају основама технике гласа кроз низ вежби које се односе на дисање, ширење опсега гласа, контролу гласа и друго.

Предметни наставник:
мр Горан Стргар, оперски певач.

Историја црквене музике

Слуша се 2 (два) семестра (IX и X). Предмет обухвата упознавање са историјским прегледом развоја црквене музике, првенствено источне црквене музике, од њених почетака до модерног доба са посебним освртом на развој неумске музичке нотације.

Предметни наставник:
монах Јеротеј, дипломирани учитељ црквене музике